Yoga staat er om bekend over een vrij zweverig imago te beschikken. Dit imago wordt veroorzaakt door het feit dat vele van de yoga oefeningen en teksten ettelijke duizenden jaren oud zijn. Dit betekent concreet dat ze tot stand kwamen in een periode waarin de wetenschap eigenlijk nog maar in haar kinderschoenen stond. Door de jaren heen is de populariteit van yoga telkens meer en meer toegenomen met als resultaat dat ook de wetenschap zich er steeds meer voor gaat interesseren. Dat is een interessant gegeven, want alleen op deze manier kan yoga van haar eigen onterecht zweverig karakter af worden geholpen. In dit artikel vertellen we je in ieder geval graag wat de wetenschap achter yoga nu precies is.

Lastige verhouding tussen wetenschap en yoga

Ondanks de toegenomen populariteit van yoga en de stijgende interesse vanuit de wetenschap moet het gezegd dat de relatie tussen beiden eerder stroef verloopt. Dit is niet zozeer omdat wetenschappers geen onderzoek willen doen naar yoga en de positieve eigenschappen die er aan verbonden zijn, maar wel omdat de onderzoeken met betrekking tot de gezondheid van de mens doorgaans worden gefinancierd door de farmaceutische industrie. Men kan deze financiering doen omdat er in een latere fase een medicijn kan worden ontwikkeld waarmee geld kan worden verdiend. Dat is bij yoga uiteraard niet het geval. Het is dan ook vrij voor de hand liggend dat de farmaceutische industrie niet echt geïnteresseerd is in dit onderzoek. Dit betekent meteen dat er heel wat minder financiële middelen voor handen zijn en het onderzoek dus niet bepaald vlot verloopt.

Wetenschappelijke bewijzen m.b.t. yoga

Het feit dat er weinig financiële middelen voor handen zijn om onderzoek te doen naar de gevolgen van yoga zorgt er niet voor dat er niet steeds meer wetenschappelijke bewijzen verschijnen. De onderzoeken mogen dan kleinschalig zijn, ze worden wel in alle precisie uitgevoerd. De onderzoeken die gebeuren naar de invloeden van yoga hebben niet uitsluitend betrekking tot de algemene gezondheid van de mens. Zo wordt er ook steeds meer onderzoek gedaan naar de gerelateerde stromingen die elementen uit de yoga gebruiken om een verbeterde gezondheid te kunnen realiseren. Een concreet voorbeeld hiervan is de inmiddels vrij populaire Wim Hof Methode. Deze methode kent een sterk toegenomen populariteit over de voorbije jaren waardoor er steeds meer wetenschappelijke onderzoeken naar worden ingesteld. Deze hebben vooral betrekking tot zaken als ademhalingsoefeningen, meditatie evenals kou op de gezondheid van de mens.

De link tussen yoga en afvallen

Ondanks het feit dat yoga niet in het bijzonder in het leven is geroepen om mensen te helpen met afvallen is het er wel een (on)rechtstreeks gevolg van. Verschillende studies hebben dan ook ondertussen aangetoond dat het beoefenen van yoga er voor kan zorgen dat er een structurele meerwaarde wordt gecreëerd bij obesitas en dat specifiek bij mensen van een middelbare leeftijd die te maken hebben met het metabool syndroom.

Vermindering van stress en angsten

Het uitoefenen van yoga is een manier om jezelf terug te vinden, te herbronnen en even alle zorgen van het dagelijkse leven aan de kant te zetten. Het is dan ook niet zo vreemd dat yoga en stress vaak in één adem met elkaar worden genoemd. Te veel stress is één van de belangrijkste redenen waarom mensen zich vaak niet goed in hun vel voelen. In het ergste geval kan dit leiden tot een depressie of een burn-out met alle gevolgen van dien. Ondertussen zijn er meerdere onderzoeken die hebben aangetoond dat het beoefenen van yoga het risico op een depressie of een burn-out aanzienlijk terug kan dringen. In verschillende landen zou er zelfs reeds worden geëxperimenteerd met yoga als een behandeling voor depressies.

Ook enkele fysieke verbeteringen

Het merendeel van de onderzoeken die naar yoga zijn gebeurd hebben aangetoond dat het beoefenen er van vooral een positieve impact heeft op de mentale ingesteldheid van de mens. Dit betekent echter niet dat er ook geen fysieke voordelen aan verbonden zijn, in tegendeel. Ook op dit vlak hebben studies heel wat positieve resultaten aan het licht gebracht. Zo zou het uitoefenen van yoga er zelfs voor kunnen zorgen dat de algemene levensverwachting van de mens kan worden bevorderd. Dit zet de stelling; “een gezonde geest in een gezond lichaam” uiteraard alleen maar extra kracht bij. Gezien het feit dat de invloeden van yoga bijzonder diepgaand zijn moet het gezegd dat er in de komende jaren nog heel wat extra onderzoek naar moeten worden uitgevoerd. Tot die tijd blijft het een beetje gissen naar de exacte impact van yoga op ons lichaam. Toch zijn er nu reeds meer dan voldoende bewijzen voor handen waarop de wetenschap zich kan baseren om het belang van yoga te staven.