1 or 2 day Studio Yoga Retreat
12 & 13 December 2020

1 Corana Bubble zorgde ervoor dat we ons Yoga Weekend in Frandeux dit jaar naar volgend jaar uitstellen. Om de veiligheid van onze deelnemende Yogi’s te garanderen, stellen we dit weekend uit naar later en vervangen we hem met een vernieuwende aangepast Yoga Weekend dicht bij huis waar we ’s avonds in ons eigen bed kunnen slapen.
We zullen het idee van samen gezllig voor de haard te zitten in Frandeux na een dag Yoga even moeten loslaten.
De positieve keerzijde hiervan zorgde ervoor dat we bij Saja Yoga onze weg vonden in het online samen Yoga doen en daarnaast bracht het nieuwe perspectieven zoals deze 1 or 2 days Yoga retreat in onze Yoga Studio te Leuven!
Sarah kijkt er nu naar uit om jullie onder te dompelen in een weekendje Yoga met Pranayama, meditatie, zonnegroeten, asana experience, ontspannende Yin en Nidra met tussendoor een diepgaand gesprek gecombineerd met thee en lekker vers gebak, net zoals het er aan toe zou gaan op een Yoga Weekend in de Ardennen, maar dan in eigen studio met de veilige afstand en nodige maatregelen.
Dit weerhoudt ons uiteraard niet van er een gezellig en verrijkend weekend van te maken!
Gedurende deze yogadagen zal je ondervinden hoe je lichaam en geest op elkaar kan afstemmen, hoe je op een zachte manier je houdingen kan verdiepen, hoe je je gedachtengang tot rust kan brengen, hoe je contact kunt maken met jezelf door naar binnen te keren enerzijds & anderzijds je wilskracht kan vinden door de nodige uitdagingen, hoe je je adem kan synchroniseren/afstemmen op je geest & lichaam.
Doordat we verschillende waardevolle facetten van Yoga aan bod te laten komen, voel je je weer helemaal herboren na deze één of twee dagen Yoga Weekend.
Je kan 1 of 2 dagen deelnemen. Je kiest dit zelf.
Beide dagen zullen verschillend zijn, maar wel op elkaar afgestemd.
Waneer?
Telkens van 13:30 tem 18:40
Hoe ziet het programma er in grote lijnen uit?
13:00 -13:00 Iedereen komt toe & Thee moment
13:30 -15:30 Pranayama, Meditatie, Zonnegroeten, Asana experience (Hatha)
15:30 – 16:30 Pauze, Thee & Gebak, Even bijpraten en reflecteren veilig vanop afstand op je mat
16:30 – 18:30 YinYoga XL & Yoga Nidra
18:30 -18:40 Afronden van de dag

Hoeveel kost zo’n dag of twee dagen?
1 dag Yoga = 86€
Hele Weekend = 151€ (75,5€/dag)
Waar kan ik m’n auto achterlaten?
Ja kan gratis parkeren op de parking van het gebouw en krijgt op het einde van de dag een uitrij ticket van ons
Wat met de Coronamaatregelen?
Om de veiligheid van iedereen te garanderen houden we ons aan de nodige maatregelen opgelegd door de overheid en zullen maximum twaalf mensen kunnen deelnemen.
Schrijf je dus snel in als je er graag bij wil zijn!

Corana’s Bubble forced us to cancel our Yoga Weekend in Frandeux this year. To ensure the safety of our participating Yogis, we postpone this Yoga Weekend for later and replace it with an innovative customized weekend close to home where we can sleep in our own bed at night.
We let go of the idea for a while of ​​traveling together to further places.
The good side of all this Corona changement is that we at Saja Yoga discovered practicing online Yoga together and it brought new perspectives such as this 1 or 2 day Yoga retreat in our Yoga Studio in Leuven!
Sarah is now looking forward to threat you with a weekend of Yoga filled with Pranayama, meditation, sun salutations, asana experience, relaxing Yin and Nidra with an in-depth conversation combined with tea and delicious fresh pastries, just like it would be on a retreat abroad, but this time in our own studio with the safe distance and measures.
Of course, this does not stop us from making it a fun and enriching weekend!
During these yoga days you will experience how your body and mind can attune to each other, how you can deepen your postures in a gentle way, how you can calm down the waves of your thoughts, how you can make contact with yourself by turning inward, how to find your willpower trough challenges, how to synchronize / tune your breath to your mind & body.
Because we show you different valuable aspects of Yoga, you will feel completely reborn after this one of two days Yoga Weekend.
You can take 1 of 2 days. You choose this yourself.
Both days will be different, but finetunet on each other.
When?
Each time from 1:30 pm to 6:40 pm
What does the program look like in general?
13:00 -13: 00 Everyone arrives & tea moment
13:30 -15: 30 Pranayama, Meditation, Sun Salutations, Asana Experience (Hatha)
15:30 – 16:30 Break, Tea & Pastry, Catch up and reflect safely from a distance on your mat
16:30 – 18:30 YinYoga XL & Yoga Nidra
6:30 PM-6:40 PM Rounding off the day
How much does such a day or two days cost?
1 day of yoga = 86 €
Whole Weekend = 151 € (75,5 € / day)
Where can I leave my car?
Yes, you can park for free in the parking lot of the building and you will receive an exit ticket from us at the end of the day
What are the corona measures complied with?
To the safety of everyone to ensure that we comply with the measures imposed by the government, will will allow maximum 12 people in the studio.
So register quickly if you would like to be there! See less